A.L.P. ecology, s.r.o.

alpik_logo

Společnost A.L.P. ecology, s.r.o. se sídlem v Ostravě se od roku 2000 specializuje na výrobu, aplikaci a distribuci unikátních prostředků pro neutralizaci pachu s obchodním názvem Likvidátor pachu. Produkty společnosti Alp nacházejí uplatnění ve zdravotnictví, průmyslu a domácnostech, kde dokáží neutralizovat široké spektrum obtěžujících zápachů. Likvidátory pachu jsou testovány a schváleny Státním zdravotním ústavem Praha. Cílem společnosti je vyrábět a dodávat na trh ekologicky nezávadné, nealergické a lidskému zdraví neškodící výrobky, proto jsou veškeré jejich produkty založeny na přírodní bázi.